Ana içeriğe atla

Sultan Sazlığı Foto Safari

YARIŞMA AMACI
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği ile ortaklaşa “Sultan Sazlığı Milli Parkında Foto Safari-Fotoğraf Yarışması” adıyla 22-23-24 Nisan 2011’de Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda Fotoğraf Yarışması yapılacaktır. Yarışmanın amacı; Sultan Sazlığı Milli Parkının ulusal düzeyde tanınmasını, fiziki yapısını, doğasını, özelliklerinin tanıtılması ile fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmaktır. Ayrıca yarışmaya Ulusal düzeyde katılımın yapılması amaçlanmaktadır. İzleyici olarak organizasyona katılım serbesttir.

YARIŞMA KATAGORİSİ
Genel Doğa
Yerel Yaşam

YARIŞMA ALANI
Yarışma alanı: Sultan Sazlığı Milli Parkı
Yarışma başlangıcı: 22 Nisan saat: 15.00 da başlar 24 Nisan saat: 15.00 de sona erer.
Konaklama: Yarışmacı ve izleyiciler kendi olanaklarıyla (çadır, karavan, … konaklayacaklardır.
Kamp alanı: Sultan Sazlığı Milli Parkı Tanıtım Merkezi - Sindelhöyük / Develi / Kayseri
Not: Faytonla çekim organizasyonu 23 Nisan Cumartesi sabah 05.00 de başlayacaktır.
*Protokolün alanda inceleme gezisi ve organizasyona destek programı 23 Nisan Cumartesi saat: 11.00 de Sultan Sazlığı Milli Parkı Tanıtım Merkezinde başlayacaktır.

KATILIM KOŞULLARI ve ŞARTLARI
2011 yılında fotoğrafçı gözüyle Sultan Sazlığı Milli Parkını yansıtan eserlerin tümü jüri tarafından değerlendirilecektir.
Yarışma, Seçici Kurul üyelerinin yakınları dışında konuya ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
Daha önce ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Seçici Kurul katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya katılan yarışmacılar, “Risklerin Kabulünü” ve “Yarışma Şartnamesini “ kabul etmiş sayılır.
Şartname’ye uymayan yarışmacılar yarış dışı bırakılır.
Yarışmacılar belirlenen yarışma bölgesinde çekim yapacaklardır.
Kendilerinin ve başkalarının güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
Yarışmacıların yarışma sırasında doğa ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim yapmaları zorunludur.
Doğal dokuya zarar verici senaryo vb. kurgu içeren unsurların saptanması, görsel töre ve geleneklerin ihlaline yönelik yaklaşımların saptanması veya kötü örnek olabilecek görüntülerin tespiti halinde, yarışmacının tüm fotoğrafları yarışma dışı kalacaktır.
Düzenleme kurulu organizasyonda değişiklik yapmaya olağan dışı koşullarda veya gerekli görülen durumlarda yarışmayı ileri bir tarihe erteleme ve iptal hakkına sahiptir.
Yarışmada dia, renkli negatif film kullanılabilir ancak yarışmaya baskı ile birlikte CD de taranmış olarak gönderilecektir.
Belge niteliği taşıdığından fotoğrafların asıl görüntüleri değiştirilmemelidir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
— Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,
— Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

FOTOĞRAF KULLANIM HAKLARI
Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar Çevre ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) ve Kayseri İl Çevre Orman Müdürlüğü ile Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği arşivine alınacak, ayriyeten bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresizdir. Çevre ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) ve Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliğinin olacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) ve Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği üyeleri bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Bu süre içinde eser sahibi de kullanım hakkına sahip olacaktır
Eser sahibi yukarıda belirtilen kullanım hakları için Çevre ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) ve Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliğine izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Fotoğraf yarışması sonrasında elde edilecek olan fotoğraflardan albüm yapılacaktır. Bu albümde kullanılacak fotoğraflar sahiplerinin isimleri yazılmak kaydıyla, fotoğrafları kullanma hakkına sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma kayıtları: 23 Nisan 2011 Saat:17.00 de kayıtlar sona erecektir.
Fotoğrafların son gönderme tarihi: 28 Nisan 2011’dir.
28 Nisan 2011 den sonra postaya verilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Seçici kurul toplantısı: 06 Mayıs 2011 Kayseri ili Develi ilçesi Develi Belediye hizmet binasında yapılacaktır.
* Ödül töreni: Daha sonra belirtilecektir.

FOTOĞRAF GÖNDERME
Fotoğraflar uzun kenarı 24cm olacak şekilde baskı olacak. Kısa kenar uzunluğu serbesttir. Baskıların CD kayıtları da mutlaka gönderilmelidir. Tüm CD kayıtları baskı kadrajında 300 dpi çözünürlükte ve uzun kenarı 40 cm olarak kayıt edilmelidir.
* Fotoğrafların arkasına ve CD de oluşturulan dosyalara 6 rakamdan oluşan rumuz yazılacak.
Örnek 723754 / 1. katılım formu ile birlikte İletişim adresine gönderilecektir.
Genel Doğa ve Yerel Yaşam ayrı ayrı zarflarda gönderilecektir. CD kayıtları da ayrı ayrı CD’lere yapılmalıdır. Aynı pakette ayrı zarflarda gönderilmelidir. Zarf üzerine, baskıların arkasına ve CD’lerin üzerine kategorisi yazılmalıdır. Baskı ve CD’ler iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

SEÇİCİ KURUL
Tahir ÖZGÜR Fotoğraf Sanatçısı
Tahsin SEZER Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Başkanı
Hüseyin TAŞKIN Kayseri Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) Başkanı
Ali Rıza BAYKAN İl Çevre ve Orman Müdürü
Recep ÖZKAN Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği Başkanı

“Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır”

ÖDÜLLER:
Genel Doğa Yerel Yaşam
Birinciye : 900 TL Birinciye : 900 TL
İkinciye : 600 TL İkinciye : 600 TL
Üçüncüye : 300 TL Üçüncüye : 300 TL
Sergileme (20 adet): 50 TL Sergileme (20 adet): 50 TL

* Ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan Fotoğrafların yer alacağı serginin tarih ve yeri daha sonra yarışmacı ve izleyicilere elektronik posta kanalıyla duyurulacaktır.

KATKIDA BULUNANLAR
Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği
Çevre ve Orman Bakanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Kayseri Çevre ve Orman İl Müdürlüğü
Doğa Koruma Vakfı
Kayseri Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD)
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteklemektedir. Destek No: 2011/ 20
Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.


İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Ali ORHAN - Birlik Müdürü
Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği (Develi Belediye Hizmet Binası) KAYSERİ - Develi

Tel: 0 352 621 60 41/117 Fax: 0 352 621 24 74 Cep Tel: 0 535 790 40 73 e-mail: aliorhan38@hotmail.com
Web : www.sultansazligibirligi.gov.tr

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü: Tel: 0 352 222 29 23 Fax: 0 352 222 13 02 e-mail: kayseri-cevreorman@gov.tr
Develi Belediyesi Basın Yayın Tel: 0 352 6216041/318 Cep tel: 536 598 29 06 e-mail: otegennezir@hotmail.com___
http://www.enginsubasi.com
http://enginsubasi.deviantart.com
https://twitter.com/EnginSubasi
facebook.com/enginsubasi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

LM35 - Sıcaklık Sensörü Nasıl Kullanılır?

Merhaba
LM35 doğrusal, hassas bir sıcaklık sensörüdür.
Verisayfasından alınan bilgiler;

Dereceye kalibre edilmiştir.1 derecelik sıcaklık artışında çıkışı 10mV artar. Doğrusaldır.-55 derece ile + 150 derece arasında ölçüm yapabilir.Giriş gerilimi olarak 4V-30V arasında çalışabilir.1/4 derece çözünürlüğe sahiptir.Çıkışı düşük empedanslıdır.Ölçülecek sıcaklık değerine göre olması gereken bağlantı şekli veri sayfasında verilmiştir. 2-150 derece ölçümü için;
LM35'in beslemesi ve toprağı bağlanır.LM35'in çıkış ucu mikrodenetleyicinin analog girişine bağlanır.Kullanılacak mikrodenetleyicinin ADC biriminin 10 bit çözünürlikte olduğunu varsayalım.2-150 derece 0V-1,48V ile ölçeklenmiştir.0V-5V arası da ADC 10 bit olduğu için 2^10=1024 ile ölçeklenmiştir.0V-1,48V bu hesaba göre analog ölçümün 0-303 değerleri arasına ölçeklenmiş olur.Bu işlemleri formül haline getirecek olursak SıcaklıkDegeri=2+(ADCValue*148/303); olur.Yorumlardan soruları cevaplayabilirim. İyi çalışmalar.

555 Zamanlayıcı Entegresi ile PWM Üretici Devre [~0-320kHz]

PWM gerektiren herhangi bir yerde kullanabilirsiniz.555 entegresi ile yapılmıştır.Giriş koruması vardır.~0-320kHz arası çalıştırılabilir.Herhangi bir devreye basitçe entegre edilebilir.DC voltaj seviyesini ayarlamak amacıylaHız kontrolIşık kontrolSMPS güç kaynağıMetronomFlaşör    vs...

Devrenin şematik çizimi neredeyse aşağıdaki gibidir.

Frekans kontrol kondansatörü yerine 9 adet farklı değerde kondansatör yerleştirilmiştir. Bir adet de ek kondansatör eklenebilmesi için ikili bir soket konulmuştur.

Örnek çıkış görüntüsü ve frekans değeri


İyi çalışmalar.

Canon EOS 1100D İncelemesi

Canon’un EOS 600D ile piyasaya sürdüğü 1100D, 600D’ye göre daha önemli bir ürün. Çünkü önceki model 1000D, artık ömrünü doldurmuştu ve Nikon’un alt modellerinin gerisinde kalmıştı. Canon, 1100D güncellemesiyle bu sorunu aşıyor. EOS 600D, 550D’nin üzerine hareketli ekran dışında çok ciddi yenilikler getirmezken, EOS 1100D, 1000D’yi ezip geçiyor. Videomuzda EOS 600D ve 1100D’yi beraber incelemiştik. Kısa bir tur atmak isteyenlere :)
Canon EOS 1100D Genel Özellikler
Model adı: Canon EOS 1100D


Algılayıcı: 22.2 x 14.7mm CMOS APS-C (1.6x çarpanı)
Çözünürlük: 12. MP
Görüntü boyutu: 4272  x 2848
Kit Lens: Canon 18-55 mm IS
Titreşim engelleme: Lensten
ISO: 100-64000
AF Sistemi: 9 nokta çapraz tip
AF micro ayarı: yok
Perde hızı: 30-1/4000
Bakaç: Pentamirror %95 görüş alanı (0.80x büyütme)
LCD: 2.7 inç  230k ekran.
Video Kayıt: 1280×720 (30, 25 kare/sn) MOV (H.264)
Dosya formatı: JPEG RAW, M-RAW, S-RAW
Bellek: SD, SDHC, SDXC
Bağlantı: USB 2.0 HDMI
Batarya: Şarj Edilebilir Li-iyon Pil LP-E10
Ağırlık: 495 gr
Bo…